Działanie 8.8 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 12 marca 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny merytorycznej.