Działanie 8.8 – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny

Dodano przez: Alicja Giszczak | 4 lutego 2020

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19 w ramach Działania 8.8, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane  pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik