Działanie 8.8 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 5 kwietnia 2017

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.
Pobierz plik