Działanie 8.8 – Lista członków KOP

Dodano przez: Alicja Giszczak | 5 kwietnia 2017

W związku z zakończeniem konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów.
Pobierz plik