Działanie 8.8 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Daniel Sawicki | 9 stycznia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin udostępniają zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19 w wersji 1.1 z dnia 09.01.2020 r. W Regulaminie wprowadzono zmiany zgodne z rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.

Pobierz plik:

Aktualizacja Regulaminu wersja 1.1

Załączniki

Tabela zmian