Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16

Dodano przez: admin | 22 marca 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 22.03.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 w wersji 1.1.
W Regulaminie nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 wprowadzono zmiany o charakterze doprecyzowującym, zgodnie z Rejestrem zmian dostępnym poniżej.
Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie
Ogloszenie_o_naborze_8.7_22.03.16.docx
Version: 22.03.16
120,3 KiB
114 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu wersja 1.1 23.03.2016
Regulamin konkursu wersja 1.1 23.03.2016
REGULAMIN_KONKURSU_RPO_ZIT_8_7_23.03.2016.pdf
570,7 KiB
114 Downloads
Szczegóły
Tabela zmian wersja 1.1
Tabela zmian wersja 1.1
Tabela_zmian_regulaminu_konkursu_8.7_wersja_1_1.docx
214,2 KiB
104 Downloads
Szczegóły
Załączniki wersja 1.1
Załączniki wersja 1.1
zalaczniki_8.7wer_1_1.zip
3,8 MiB
24 Downloads
Szczegóły