Działanie 8.7 – Udostępnienie listy sprawdzającej

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 31 grudnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19. Pobierz plik