Działanie 8.7 SOM ZIT – Informacja po spotkaniu w Szczecinie

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 4 grudnia 2019

3 grudnia 2019 r. w sali Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie na temat naboru wniosków dla konkursu ogłoszonego 15.11.2019 r. na realizację projektów w ramach Działania 8.7  Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego RPO WZ 2014–2020.

Podczas spotkania omówione zostały szczegółowo zagadnienia poświęcone ogłoszonemu naborowi wniosków m.in. główne cele Działania, kryteria wyboru projektów, zasady oceny wniosków, oraz wytyczne do realizacji projektów. Udzielono również odpowiedzi na pytania uczestników.

Pobierz plik:
Prezentacja ze spotkania