Działanie 8.7 RPO WZ Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16

Dodano przez: admin | 9 marca 2016

W związku z opublikowanym Regulaminem konkursu nr: RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 w dniu 1 marca 2016 r., ogłoszonym w ramach Działania 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz zbliżającym się naborem wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach niniejszego konkursu, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia szczegółowy harmonogram kolejnych etapów wyboru i oceny wniosków w odniesieniu do ww. konkursu. (Załącznik nr 1).

Harmonogram oceny wniosków
Harmonogram oceny wniosków
harmonogram_oceny_na_strone_8.7.docx
Version: 8.7
2,9 MiB
85 Downloads
Szczegóły