Działanie 8.7 RPO WZ 2014-2020. Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 25 kwietnia 2016

W dniu 22 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych  w ramach Działania 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Konkurs nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16.
W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków. W drugiej części spotkania zaprezentowanoodpowiedzi napytania dotycząceorganizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników.

 

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego Działania 8.7 RPO WZ 2014-2020
899,8 KiB
186 Downloads
Szczegóły
Pytania omawiane na spotkaniu Informacyjnym 8.7 RPO WZ 2014-2020
Pytania omawiane na spotkaniu Informacyjnym 8.7 RPO WZ 2014-2020
Pytania_na_spotkanie_informacyjne_8_7_25042016.ppt
2,4 MiB
401 Downloads
Szczegóły
Pytania po spotkaniu informacyjnym 8.7
Pytania po spotkaniu informacyjnym 8.7
pytania-po-spotkaniu-informacyjnym-8.7.docx
Version: 8.7
16,3 KiB
212 Downloads
Szczegóły