Działanie 8.7 – Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 12 grudnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16.
Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 14 grudnia 2016 r.

Pobierz plik