Działanie 8.7 – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 13 lutego 2020

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19 w ramach Działania 8.7, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik