Działanie 8.7 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 10 kwietnia 2020

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19.

Pobierz plik

Lista rankingowa i lista członków KOP