Działanie 8.7 – Lista członków Komisji Oceny Projektów

Dodano przez: Daniel Sawicki | 24 stycznia 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16, Działania 8.7, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów. Pobierz plik