Działanie 8.7 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 9 stycznia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego udostępniają zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19 w wersji 1.1 z dnia 09.01.2020 r. W Regulaminie wprowadzono zmiany zgodne z rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.

 Pobierz plik:

Aktualizacja Regulaminu wersja 1.1

Tabela zmian

Załączniki