Działanie 8.7 – Aktualizacja listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 24 stycznia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowaniaw w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16.
Pobierz plik