Działanie 8.6 – Zbiorcze listy zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 lutego 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach konkursu RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17 RPO WZ 2014-2020 (małe) – stan na dzień 28 lutego 2018 r. Pobierz plik