Działanie 8.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 maja 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach konkursu nr: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17 – stan na dzień 30 maja 2018 r. Pobierz plik