Działanie 8.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 stycznia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.06.00 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 30 stycznia 2020 r. Pobierz plik