Działanie 8.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 31 grudnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 stan na dzień 31.12.2019 r. Pobierz plik