Działanie 8.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 listopada 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: – RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18 stan na dzień 30.11.2018 r. Pobierz plik