Działanie 8.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 września 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.06.00 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 30 września  2020 r. Pobierz plik