Działanie 8.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 maja 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach naboru RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 29 maja  2020 r. Pobierz plik