Działanie 8.6 – Zakończenie oceny wniosków po procedurze odwoławczej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 11 września 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach oceny wniosków po procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20, żaden projekt nie spełnił minimalnych wymagań niezbędnych do otrzymania dofinansowania.

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20.

Pobierz plik