Działanie 8.6 – Zakończenie oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 września 2017

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż w ramach oceny wniosków po procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17, żaden projekt nie spełnił minimalnych wymagań niezbędnych do otrzymania dofinansowania.
Ponadto, w związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17Wojewódzki Urząd Pracy w Szczeciniezamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów. Pobierz plik