Działanie 8.6 – Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 czerwca 2019

W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr  RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19, w terminie naboru tj. od 08.05.2019 r. do 10.06.2019 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 40 wniosków o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 57 107 511,89 PLN.