Działanie 8.6 – Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 kwietnia 2020

W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20, w terminie naboru tj. od 21.02.2020 r. do 24.04.2020 r. do godz. 15:00:00, opublikowane zostały 32 wnioski o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 41 285 905,16 PLN.