Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K05/15

Dodano przez: admin | 30 grudnia 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 30.12.2015 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 w wersji 1.1.

IP informuje, iż przedmiotowy Regulamin został zmieniony w następującym zakresie:

  • zmiany numeru Regulaminu;
  • dodania terminu pisemny wniosek o przyznanie pomocy oraz doprecyzowania zapisów związanych z procedurą
  • składania wniosków o dofinansowanie projektu;
  • aktualizacji daty wskazanej w pkt 3.1.6 oraz aktualizacji spisu treści.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 w wersji 1.1 wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje udostępniony poniżej.

Regulamin naboru działania 8.6 RPO WZ z dnia 30.12.2015r. wersja 1.1
516,1 KiB
141 Downloads
Szczegóły
Tabela zmian
Tabela zmian
Tabela_zmian_regulaminu_konkursu.docx
1,9 MiB
180 Downloads
Szczegóły
Załączniki
Załączniki
zalaczniki_8.6_2.zip
5,0 MiB
83 Downloads
Szczegóły
Komunikat
Komunikat
KOMUNIKAT_4.docx
14,8 KiB
79 Downloads
Szczegóły