Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16

Dodano przez: admin | 19 lutego 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 19.02.2016 r.zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 w wersji 1.2.

W Regulaminie nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 wprowadzono zmiany w zakresie:

 • Cały dokument:

– doprecyzowano skrót IP na IP RPO oraz dodano adres strony internetowej portalu;

 • część Wykaz skrótów:

doprecyzowano skróty;

 • część 1.3:

doprecyzowano, zmieniono zapisy w pkt. 1.3.1 i 1.3.5;

 • część 2.2:

– doprecyzowano zapis w pkt. 2.2.3;

 • część 2.3:

– doprecyzowano zapis w pkt. 2.3.3;

 • część 3.1:

doprecyzowano i zmieniono zapisy w pkt. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7;

 • część 3.2:

– doprecyzowano i usunięto zapisy w pkt. 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4;

 • część 3.3:

doprecyzowano zapisy w pkt. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4;

 • część 3.4:

– doprecyzowano zapis w pkt. 3.4.4, 3.4.5, 3.4.10;

 • część 3.5:

– doprecyzowano zapis w pkt. 3.5.4;

 • część 4.1:

– zmieniono, usunięto, dodano, doprecyzowano zapisy w pkt. 4.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.21, 4.1.22, 4.1.23;

 • część 4.2:

– zmieniono, dodano zapisy w pkt. 4.2.2, 4.2.4, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16;

– zmieniono nazwy i opisy znaczenia kryteriów  w pkt 4.2.17;

 • część 4.3:

– zmieniono, dodano, usunięto zapisy w pkt. 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.8,

– usunięto zapisy w pkt. 4.3.12 – 4.3.21;

 • część 4.4:

zmieniono, doprecyzowano zapisy w pkt. 4.4.2, 4.4.5;

 • część 4.5:

zmieniono, dodano, doprecyzowano zapisy w pkt. 4.5.1, 4.5.4;

 • część 4.6:

– zmieniono, usunięto, doprecyzowano zapisy w pkt. 4.6.1.1, 4.6.3.4, 4.6.7.1;

 • część 5.1.2:

– doprecyzowano zapisy w pkt. 5.1.2.6;

 • część 5.1.3:

– doprecyzowano zapisy w pkt. 5.1.3.3;

 • część 5.1.7:

– doprecyzowano zapisy w pkt. 5.1.7.4, 5.1.7.8;

 • część 5.2:

            – zmieniono i doprecyzowano zapisy w pkt 5.2

 • część 5.3:

– doprecyzowano, usunięto zapisy w pkt. 5.3. ppkt. 5, ppkt. 13;

 • część 6.3:

– zmieniono zapisy w pkt. 6.3;

 • Załączniki:

– doprecyzowano zapisy oraz nazwę załącznika 7.2.

 

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16w wersji 1.2 zostaje udostępniony poniżej.

Regulamin konkursu 8.6 wersja 1.2
Regulamin konkursu 8.6 wersja 1.2
Regulamin_konkursu_8_6_RPO_WZ_po_aktualizacji_wersja_1_2_19022016.pdf
533,9 KiB
151 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu 8.6 wersja 1.2 z recenzją
Regulamin konkursu 8.6 wersja 1.2 z recenzją
Regulamin_konkursu_8_6_RPO_WZ_po_aktualizacji_19022016_RECENZJA.pdf
439,4 KiB
159 Downloads
Szczegóły
Załączniki
Załączniki
Zalaczniki_2.zip
6,1 MiB
138 Downloads
Szczegóły
Komunikat
Komunikat
ogloszenie_na_strone_8_6_aktualizacja_1_2.docx
654,8 KiB
132 Downloads
Szczegóły