Działanie 8.6 – Udostepnienie listy sprawdzającej

Dodano przez: Daniel Sawicki | 21 lutego 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17.

Pobierz plik