Działanie 8.6 (typ 1 projektu) – Lista zawarych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 listopada 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.06.00 RPO WZ 2014-2020 typ 1 projektu – stan na dzień 30 listopada 2017 r. Pobierz plik