Działanie 8.6 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Szczecinie

Dodano przez: Daniel Sawicki | 27 stycznia 2017

W dniu 26 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym: wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków, najczęściej popełniane błędy w poprzednich naborach w ramach przedmiotowego Działania. Podczas panelu dyskusyjnego dzielono odpowiedzi na pytania. Omówiono także tworzenie budżetu w generatorze wniosków o dofinansowanie.
Projekty realizowane będą w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego i skierowane m.in. do uczniów i nauczycieli placówek prowadzących kształcenie zawodowe, osób w wieku powyżej 18 r.ż, pracodawców.
Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.
Pliki do pobrania:
Prezentacja ze spotkania
Wyjaśnienia po spotkaniu