Działanie 8.6 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 stycznia 2017

W dniu 30 stycznia 2017 r. w sali koszalińskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym: wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków, kryteria oraz najczęściej popełniane błędy w poprzednich naborach przedmiotowego Działania. Podczas panelu dyskusyjnego dzielono odpowiedzi na pytania. Omówiono także tworzenie budżetu w generatorze wniosków o dofinansowanie.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego Działania rozpocznie się 20.02.2017 r. i potrwa do 27.03.2017 r.
Serdecznie zapraszamy do aplikowania.
Dokumentacja konkursowa wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami znajduje się pod adresem https://www.wup.pl/

Prezentacja ze spotkania