Działanie 8.6 RPO WZ Zaktualizowany harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 17 czerwca 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, udostępnia zaktualizowany harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu (Załącznik nr 1).
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji harmonogramu.

 

Harmonogram oceny wnioskow dla Działania 8.6 z dnia 17.06.2016
Harmonogram oceny wnioskow dla Działania 8.6 z dnia 17.06.2016
Harmonogram-oceny-wnioskow-8-6-17.06.2016-aktualizacja.pdf
104,9 KiB
133 Downloads
Szczegóły