Działanie 8.6 RPO WZ 2014-2020. Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Dodano przez: admin | 3 marca 2016

W dniu 2 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego RPO WZ 2014-2020- Konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16.

W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków. W drugiej części spotkania zaprezentowano odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników.

Prezentacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania
SPOTKANIE_INFORMACYJNE_8.6.pptx
Version: 8.6
837,6 KiB
249 Downloads
Szczegóły
Pytania omawiane na spotkaniu
Pytania omawiane na spotkaniu
Pytania_na_spotkanie_informacyjne_8_6.pptx
660,2 KiB
289 Downloads
Szczegóły
Odpowiedzi po spotkaniu część 1
Odpowiedzi po spotkaniu część 1
odpowiedzi_do_8.6_14_03_2016.docx
24,9 KiB
217 Downloads
Szczegóły
Odpowiedzi po spotkaniu część 2
Odpowiedzi po spotkaniu część 2
opracowanie_pytan_po_spotkaniu_2_marca_2016_popr_2.docx
19,0 KiB
142 Downloads
Szczegóły