Działanie 8.6 RPO WZ 2014-2020 Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 25 listopada 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16. Pobierz plik