Działanie 8.6 RPO WZ 2014 – 2020 Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 19 września 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zaktualizowaną Listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 dla Działania 8.6.
Jednocześnie informujemy, iż ostateczny termin zakończenia oceny w ramach konkursu  RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 nie ulega zmianie i planowany jest na dzień 5 października 2016 r.

 

Lista projektów  II etap Aktualizacja Działanie 8.6 z dnia 19.09.2016
Lista projektów II etap Aktualizacja Działanie 8.6 z dnia 19.09.2016
Lista-projektow_-II-etap_aktualizacja_8_6_20160919.pdf
58,8 KiB
163 Downloads
Szczegóły