Działanie 8.6 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 3 października 2016

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu nie przeprowadzono oceny strategicznej.
Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż informacja o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16, zostanie podana do publicznej wiadomości w momencie ogłoszenia ostatecznego rozstrzygnięcia dla protestów złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs.

 

 Lista projektów wybranych do dofinansowania na dzień 03.10.2016
Lista projektów wybranych do dofinansowania na dzień 03.10.2016
8_6_Lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_20161003.pdf
129,2 KiB
202 Downloads
Szczegóły