Działanie 8.6 RPO WZ 2014-2020 informacja w ramach naboru nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 – INTERPRETACJA WSKAŹNIKÓW.

Dodano przez: admin | 7 kwietnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 uprzejmie informuje, iż wskaźniki:
  • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (osoby),
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia (osoby)

mogą również dotyczyć ucznia/młodocianego pracownika spełniającego definicję osoby dorosłej, który uczestniczy w pozaszkolnych formach kształcenia.

Szczegółowa interpretacja wymienionych wskaźników zostaje udostępniona poniżej.

Interpretacja wskaźników
Interpretacja wskaźników
Interpretacja_wskaznikow.docx
18,0 KiB
195 Downloads
Szczegóły