Działanie 8.6 RPO WZ 2014-2020. Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 20 kwietnia 2016

W związku z zakończonym w dniu 8 kwietnia 2016 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr  RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 ogłoszonego w ramach Działania  8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia szczegółowy harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu (Załącznik nr 1.).

 

Harmonogram oceny wnioskow 8.6
Harmonogram oceny wnioskow 8.6
harmonogram-oceny-wnioskow-8-6.doc
1,1 MiB
110 Downloads
Szczegóły