Działanie 8.6 RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konk. nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 – WYDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW

Dodano przez: admin | 18 marca 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 18.03.2016 r.zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 w wersji 1.3. Aktualizacja dokumentu wynika z przedłużenia procesu naboru wniosków do dnia 8 kwietnia 2016 r.

W Regulaminie nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 wprowadzono również inne zmiany o charakterze doprecyzowującym, zgodnie z Rejestrem zmian dostępnym poniżej.

Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie
ogloszenie_na_strone_8_6_aktualizacja_1_3.docx
449,7 KiB
101 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu wersja 1.3 z dnia 18.03.2016
Regulamin konkursu wersja 1.3 z dnia 18.03.2016
Regulamin_konkursu_8_6_RPO_WZ_po_aktualizacji_wersja_1_3_18032016.pdf
516,4 KiB
116 Downloads
Szczegóły
Tabela zmian dla wersji 1.3
Tabela zmian dla wersji 1.3
Tabela_zmian_regulaminu_konkursu_8.6_wersja_1_3.docx
212,9 KiB
108 Downloads
Szczegóły
Załączniki wersja 1.3
5,4 MiB
14 Downloads
Szczegóły