Działanie 8.6 – Nabór wniosków do 24.04.2020 r.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 17 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż trwa nabór wniosków na konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Przypominamy również, iż termin zakończenia przedmiotowego naboru, tym samym możliwość opublikowania wniosków w systemie LSI2014 upływa dnia 24 kwietnia 2020 r. o godzinie 15.00.00