Działanie 8.6 – Lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 października 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach konkursu nr: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 30 października 2020 r. – Pobierz plik