Działanie 8.6 – Lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 stycznia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.06.00 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 31 stycznia 2017 r.
Pobierz plik