Działanie 8.6 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny – ocena strategiczna w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny – ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17 dla Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pobierz plik