Działanie 8.6 – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 maja 2020

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 w ramach Działania 8.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.