Działanie 8.6 – Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 11 lutego 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19. Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 21 lutego 2020 r. Pobierz plik