Działanie 8.6 – Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 13 września 2018

Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego RPO WZ 2014-2020 Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18. Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 17 września 2018 r. Pobierz plik