Działanie 8.6 – Lista projektów zakwalifikowanych do I fazy oceny

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 czerwca 2019

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 w ramach Działania 8.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane  pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik