Działanie 8.6 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 3 sierpnia 2018

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej oraz dokonał zwiększenia alokacji, w związku z powyższym wszystkie projekty ocenione pozytywnie w ramach I fazy oceny otrzymały dofinansowanie.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18.

Pobierz plik:

Lista rankingowa

Lista członków KOP